Au mai ramas

0
0
ZILE
0
0
ORE
0
0
MINUTE
0
0
SECUNDE

pana la campania

Programul Rabla Clasic


Ce este Programul Rabla?

Prin Programul Rabla, Guvernul sustine innoirea parcului auto din Romania

RABLA CLASIC – “RABLA MOTO”:

Pentru achizitionarea unei motociclete / scuter noi in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat, se acorda o prima de casare de 6.000 lei, la care se pot adauga:

 • ecobonus in valoare de 1.500 lei daca motocicleta achizitionata genereaza maximum 90 g CO2/km in sistem WMTC;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Prima de casare si ecobonusurile se pot cumula, ajungadu-se astfel la o valoare a tichetului de 9000 lei. Valoarea tichetului nu poate depasi 50% din valoarea vehiculului nou.

(motocicleta, conform ghidului oficial, inseamna autovehiculul apartinand categoriei de folosinta L3e, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm3 si a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h, iar pentru a se incadra in Programul Rabla trebuie sa genereze maximum 120 g CO_2/km in sistem WMTC)

Conditii de eligibilitate in Programul Rabla:

Persoana fizica:

 • Are domiciliul in Romania
 • Nu are obligatii de plata la bugetul local si de stat
 • Are calitatea de proprietar asupra autovehiculului ce urmeaza a fi casat sau proprietarul masinii ii cedeaza dreptul asupra incasarii tichetului

Persoana juridica:

 • Detine calitatea de proprietar asupra autovehiculului ce urmeaza a fi casat
 • Are sediul profesional in Romania si desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei
 • Nu are obligatii de plata la bugetul local sau Fondul de mediu
 • Nu se afla in stare de insolventa sau faliment sau alta forma de reorganizare
 • Nu a savarsit infractiuni asupra mediului
 • Nu a primit ajutoare de minimis mai mari de 200.000 euro (100.000 euro daca activeaza in domeniul transporturilor rutiere de marfuri)
 • Nu are cazier fiscal

Conditii de casare a unei masini in Programul Rabla:

“Rabla” inseamna orice autoturism, microbuz, autoutilitara usoara sau autospeciala/autospecializata usoara, care indeplineste cumulativ urmatoarele:

1. Casarea trebuie facuta dupa inceperea Programului Rabla, doar in reteaua de centre Remat autorizate.

2. Are la data inscrierii in program o vechime mai mare sau egala cu 6 ani de la anul primei inmatriculari in Romania

3. Masina trebuie sa contina toate componentele esentiale functionariii: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie

Pasii pe care trebuie sa ii urmeze o persoana fizica in cadrul Programului Rabla:

1. Veniti la ATVRom si gasiti modelul de vehicul (motocicleta sau scuter) care se incadreaza in limitele impuse de program

2. Acte necesare pentru inscrierea in aplicatia PSIPAN:

- actul de identitate, original si copie (inclusiv al proprietarului rablei in cazul in care beneficiarul nu este si proprietar)

- certificatul de inmatriculare (talon) al masinii vechi

- cartea de identitate a masinii vechi

- certificate de atestare fiscala emise de catre directiile de taxe si impozite locale din cadrul primariilor de pe raza unde domiciliaza atat proprietarul rablei cat si cumparatorul noului autovehicul, rezultand faptul ca nu au datorii. Pe certificatul fiscal al proprietarului trebuie specificat ca are in proprietate rabla ce urmeaza a fi casata

- certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor pe numele solicitantului, nu mai vechi de 90 de zile la data prezentarii, in original, in copie legalizata sau in SPV

ATENTIE: Retragerea proprietarului persoana fizica din program dupa emiterea notei de inscriere generata de aplicatia PSIPAN atrage excluderea autovehiculului uzat din program, fara posibilitatea reinscrierii acestuia la ATVRom sau la un alt producator validat.

3. Dupa validarea notei de inscriere de catre aplicatia PSIPAN, mergeti la unul dintre centrele de distrugere acreditate (Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz - Vehicule scoase din uz - ANPM) pentru a distruge vehiculul vechi si a obtine Certificatul de Distrugere, apoi se radiaza vehiculul si se obtine Certificatul de Radiere. Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie sa contina mentiunea potrivit careia autovehiculul uzat a fost radiat in urma dezmembrarii.

4. In situatia finantarii beneficiarului in baza unui contract de leasing financiar, se pun la dispozitie actele care cuprind (pentru a fi introduse in aplicatia PSIPAN): numarul si data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulata in cuprinsul acestuia, denumirea si codul de identificare fiscala ale societatii de leasing si mentionarea in contract a achizitionarii autovehiculului prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (PSIPAN)

NOTA: In acest caz trebuie completata o declaratie pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care beneficiarii isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculele noi pe numele lor la sfarsitul perioadei de leasing

5. Puteti intra in posesia vehiculului dupa achitarea facturii emise (suma care va revine de plata reprezinta costul integral al vehiculului din care se scade valoarea primei de casare si ecobonusurilor, daca este cazul) sau la termenul de livrare ca v-a fost comunicat initial, dupa achitarea facturii.

6. Bucurati-va de drum!

Pasii pe care trebuie sa ii urmeze o persoana juridica in cadrul Programului Rabla:

1. Detineti calitatea de proprietar acceptat prin depunerea la AFM si aprobarea dosarului de acceptare

2. Veniti la ATVRom si gasiti modelul de vehicul (autoturism sau motocicleta / scuter) care se incadreaza in limitele impuse de program

Daca intentionati sa achizitionati autovehiculul in leasing, solicitati o factura proforma in baza careia sa demarati formalitatile de finanatare cu firma de leasing aleasa

3. Acte necesare pentru inscrierea in aplicatia PSIPAN:

- certificat constatator din care sa rezulte atributele de identificare a proprietarului persoana juridica: denumire, forma juridica de organizare, cod de identificare fiscala, numar de inregistrare in registrul comertului/registrul asociatiilor si fundatiilor/tribunal/judecatorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numarul de telefon/fax, e-mail

- in cazul reprezentarii proprietarului inscris, se introduc in aplicatia PSIPAN si atributele de identificare ale imputernicitului (numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, emitentul si data eliberarii acestuia, localitatea sau resedinta de judet, numarul de telefon/fax, e-mail, numarul si data incheierii de autentificare a imputernicirii notariale si denumirea biroului notarului public).

- certificatul de inmatriculare al masinii vechi in copie legalizata

- cartea de identitate a rablei in copie legalizata

ATENTIE: Retragerea proprietarului persoana juridica din program dupa emiterea notei de inscriere generata de aplicatia PSIPAN se poate face o singura data, la a doua retragere intervine excluderea autovehiculului uzat din program, fara posibilitatea reinscrierii acestuia la ATVRom sau la un alt producator validat.

4. Dupa validarea notei de inscriere de catre aplicatia PSIPAN, mergeti la unul dintre centrele de distrugere acreditate (Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz - Vehicule scoase din uz - ANPM) pentru a distruge vehiculul vechi si a obtine Certificatul de Distrugere, apoi se radiaza vehiculul si se obtine Certificatul de Radiere. Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie sa contina mentiunea potrivit careia autovehiculul uzat a fost radiat in urma dezmembrarii.

5. In situatia finantarii beneficiarului in baza unui contract de leasing financiar, se pun la dispozitie actele care cuprind (pentru a fi introduse in aplicatia PSIPAN): numarul si data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulata in cuprinsul acestuia, denumirea si codul de identificare fiscala ale societatii de leasing si mentionarea in contract a achizitionarii autovehiculului prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (PSIPAN)

NOTA: In acest caz trebuie completata o declaratie pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care beneficiarii isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculele noi pe numele lor la sfarsitul perioadei de leasing

6. Puteti intra in posesia vehiculului dupa achitarea facturii emise (suma care va revine de plata reprezinta costul integral al vehiculului din care se scade valoarea primei de casare si ecobonusurilor, daca este cazul) sau la termenul de livrare ca v-a fost comunicat initial, dupa achitarea facturii.

7. Bucurati-va de drum!

© 2022 atvrom.ro Toate drepturile rezervate